• 020-60604581
  • 020-64003761
  • 020-60604581
  • 020-60500117
  • 020-60604579
  • 020-60604580Shortlisted candidates for Eternus Solutions


Name Name Name Name
Ritesh Matekar Ayush Jhaldiyal Sandeep Konjere Satvik Rokade
Saylee Mohopadkar Shashikant Akshata Anvekar Parth Fotedar
Shantam Pandre Abhijeet Kulthe Pranita Darekar Sonali Kakde
Abhishek Milkanthwar Sonal Bhosale Soniya Sarsar Ankita Shah
Palash Dubey Sanket Mandhare Sonali Bhat Shawata Handoo
Sharang Nimbalkar Reema Sekaran Sonali Takke Priya Thomas
Saumya Chaturvedi Aishwarya Thakur Sneha Sabnani Arkita Toshniwal
Himanshu Maheshwari Ejayaraman Iyer Arsh Dave Pratishtha Kapoor
Sunil Rathore Ram Dafe Amruta Vaidya Roshan Rajput
CRB Tech News :
3 Candidates placed in Automation Pvt. Ltd.-Pune | Amruta Kulkarni placed in Fidel Softech Pvt. Ltd.-Pune | Vijaya Bhad placed in Cognizant-Mumbai | Pavan Koyade placed in Piaggio Vehicles Pvt. Ltd.-Baramati | Sachin Mane placed in Hyva India Pvt. Ltd.-Pune | Gaurav Nagpure placed in Amazatic Solutions Pvt. Ltd.-Pune | 4 Candidates are placed in AUDITime Quality Management Pvt. Ltd.-Mumbai | Alind Choudhary placed in Clover Infotech-Mumbai | 3 Candidates are placed in Ascentrik Research Services-Pune | 2 Candidates are placed in Sci-Edge Abstracts-Pune | Shivanand Jatkar placed in Kreative Sarg Technologies Pvt. Ltd.-Pune | Pritam Dube placed in Cympac Software Solutions Pvt. Ltd.-Pune |